CRESTOR® (rosuvastatin calcium)

Crestor (rosuvastatine calcium) is een statine en een remmer van HMG-CoA voor dyslipidemie en hypercholesterolemie.

Over Crestor en andere statines

Werkingsmechanisme

CRESTOR (rosuvastatine) behoort tot de geneesmiddelengroep bekend als HMG-CoA reductaseremmers (ook bekend als ‘statines’). Deze geneesmiddelengroep verlaagt de “slechte” cholesterol en verhoogt de “goede” cholesterol wanneer lichaamsbeweging en veranderingen in het dieet niet voldoende zijn. 

Rosuvastatine is een selectieve en competitieve HMG-CoA reductaseremmer, het enzym dat 3-hydroxy-3-methylglutaryl co-enzym A omzet in mevalonaat, een voorloper van cholesterol. Rosuvastatine is primair werkzaam in de lever, het doelorgaan voor cholesterolverlaging.

Rosuvastatine verhoogt het aantal hepatische LDL-receptoren op het celoppervlak, wat de opname en afbraak verbetert van LDL en wat de hepatische synthese van VLDL remt, waardoor de totale hoeveelheid VLDL- en LDL-deeltjes afneemt.

Farmacokinetiek

Laag risico op interacties1,12

Laag risico op interacties
Laag risico op interacties

 

 

Grafiek toont interacties tussen Crestor in vergelijking met andere statines
Grafiek toont interacties tussen Crestor in vergelijking met andere statines

§Niet gemetaboliseerd door CYP450 3A4 in een klinisch significante mate. 

Bovenstaande informatie is niet bedoeld om de klinische betekenis ervan weer te geven. Farmacokinetisch onderzoek heeft een tweevoudige toename aangetoond in mediane blootstelling bij Aziatische proefpersonen vergeleken met een blanke controlegroep. Bij Aziatische patiënten moet de behandeling met CRESTOR worden gestart met eenmaal daags 5 mg

Patiëntenprofiel

Wie heeft agressieve LDL-C-verlaging nodig?

Hyperlipidemische patiënten kunnen een verhoogd risico hebben met één of meer bijkomende risicofactoren2-4

Patiëntenprofiel
Patiëntenprofiel
BERNARD, 64 JAAR, verhoogd risico2-4
LDL-C: 205 mg/dL
Crestor Patient Image with risk factors.
Crestor Patient Image with risk factors.

Hypothetisch patiëntenprofiel

Patiëntenprofiel
Patiëntenprofiel
DAVID, 66 jaar, verhoogd risico2-4
LDL-C: 180 mg/dL
Crestor Patient Image with risk factors.
Crestor Patient Image with risk factors.

Hypothetisch patiëntenprofiel

Patiëntenprofiel
Patiëntenprofiel
CHRISTINE, 51 jaar, verhoogd risico2-4
LDL-C: 158 mg/dL
Crestor Patient Image with risk factors.
Crestor Patient Image with risk factors.

Hypothetisch patiëntenprofiel

Patiëntenprofiel
Patiëntenprofiel
GRIET, 45 jaar, verhoogd risico2-4
LDL-C: 139 mg/dL
Crestor Patient Image with risk factors.
Crestor Patient Image with risk factors.

Hypothetisch patiëntenprofiel