CRESTOR® (rosuvastatin calcium)

Crestor (rosuvastatine calcium) is een statine en een remmer van HMG-CoA voor dyslipidemie en hypercholesterolemie.

Over Crestor en andere statines

Farmacokinetiek

Laag risico op interacties1,12

Laag risico op interacties
Laag risico op interacties

 

 

Grafiek toont interacties tussen Crestor in vergelijking met andere statines
Grafiek toont interacties tussen Crestor in vergelijking met andere statines

§Niet gemetaboliseerd door CYP450 3A4 in een klinisch significante mate. 

Bovenstaande informatie is niet bedoeld om de klinische betekenis ervan weer te geven. Farmacokinetisch onderzoek heeft een tweevoudige toename aangetoond in mediane blootstelling bij Aziatische proefpersonen vergeleken met een blanke controlegroep. Bij Aziatische patiënten moet de behandeling met CRESTOR worden gestart met eenmaal daags 5 mg