CRESTOR® (rosuvastatin calcium)

Crestor (rosuvastatine calcium) is een statine en een remmer van HMG-CoA voor dyslipidemie en hypercholesterolemie.

Klinische studies

HOPE3-onderzoek1,15

Beschrijving onderzoek

Hope 3 was een langdurig, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek onder 12715 patiënten (CRESTOR=6361, placebo=6344) om het effect vast te stellen van CRESTOR 10mg voor de preventie van CVD bij personen met een intermediair CV risico.

100% van de mannelijke populatie heeft een hoog CV risico met score groter dan of gelijk aan 5% en maakt voor 54% deel uit van de totale populatie.

30% van de vrouwelijke populatie heeft een hoog CV risico.

De mediane follow-up bedroeg 5,6 jaar. Het primair samengesteld eindpunt bestond uit CV mortaliteit, niet fataal MI of niet fatale beroerte.

Infografiek toont onderzoeksresultaten van JUPITER
Infografiek toont onderzoeksresultaten van JUPITER