CRESTOR® (rosuvastatin calcium)

Crestor (rosuvastatine calcium) is een statine en een remmer van HMG-CoA voor dyslipidemie en hypercholesterolemie.

Klinische studies

STELLAR-onderzoek1,12

Beschrijving onderzoek

STELLAR was een 6-weeks, open-label, gerandomiseerd, 15-taks onderzoek in meerdere onderzoekscentra dat de werking en veiligheid vergeleek tussen CRESTOR en atorvastatine, simvastatine en pravastatine onder 2240 patiënten met hyperlipidemie of gemengde dyslipidemie. 

Het onderzoek vergeleek de volgende doses: CRESTOR 10 mg t.o.v. atorvastatine 10 mg, 20 mg en 40 mg, simvastatine 10 mg, 20 mg en 40 mg, en pravastatine 10 mg. 20 mg en 40 mg: CRESTOR 20 mg t.o.v. atorvastatine 20 mg. 40 mg en 80 mg. simvastatine 20 mg, 40 mg en 80 mg, en pravastatine 20 mg en 40 mg; en CRESTOR 40 mg t.o.v. atorvastatine 40 mg en 80 mg, simvastatine 40 mg en 80 mg, en pravastatine 40 mg. 

Het primaire eindpunt was de procentuele verandering ten opzichte van uitgangswaarde in de LDL-C na 6 weken. Secundaire eindpunten omvatten behalen van de LDL-C-doelen van de National Cholesterol Education Program <NCEP) Adult Treatment Panel III.

LDL-C-verminderingen

In het STELLAR-onderzoek, verminderde CRESTOR de LDL-C bij elke dosis1,12,14

Vermindering in LDL-C in week zes per dosis bij patiënten met hyperlipidemie of gemengde dyslipidemie1,12,14

Staafdiagram toont de afname in LDL-C in het STELLAR-onderzoek
Staafdiagram toont de afname in LDL-C in het STELLAR-onderzoek
STELLAR 9/10

In het STELLAR-onderzoek, bij patiënten met hyperlipidemie of gemengde dyslipidemie

Grafiek toont dat bijna 9 van de 10 patiënten het LDL-C-doel bereikten
Grafiek toont dat bijna 9 van de 10 patiënten het LDL-C-doel bereikten

eNCEP ATP III LDL< doelen: < 100 mg/dl voor patiënten met langdurig risico met coronaire hartziekte (CHD), CHD risico-equivalenten of meerdere risicofactoren die een 10-jarig CHD-risico gaven van > 20%; < 130 mg/dl voor patiënten met matig risico (meerdere [2+] risicofactoren bij 10-jarig risico op CHD < 20%); en < 160 mg/dl voor patiënten met een laag risico (0-1 risicofactoren).12