IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellig longkanker(non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

Imfinzi in praktijk

Download gids “Imfinzi in practice in Stage III NSCLC”

Klik hier om de gids “Imfinzi in practice in Stage III NSCLC” te downloaden. De onderstaande afbeeldingen zijn hier rechtstreeks in terug te vinden.


Voor een meer uitgebreide uitleg over het gebruik van Imfinzi raden we u aan om de meest recente versie van de SKP te lezen. Deze kan u hier raadplegen.

Posologie en dosisberekening

De onderstaande figuren komen uit de gids “Imfinzi in practice in Stage III NSCLC”.

SKP Imfinzi, laatste versie

Bereiding en toediening

3 elementen voor Imfinzi in Stadium III NSCLC

Bijwerkingen en behandelingen

Meer informatie over de mogelijke bijwerkingen, monitoring en behandeling, kan u hier terugvinden.

patiëntencasussen

In samenwerking met verschillende Belgische artsen ontwikkelden we een reeks
patiëntencasussen rond het gebruik van Imfinzi® (durvalumab)  in Stadium III irresectabele NSCLC.

In de eerste casus schetst Dr. Griet Deslypere (AZ Damiaan ziekenhuis, Oostende) het belang om Imfinzi® zo snel mogelijk (idealiter binnen 14 dagen) te starten na afronding van chemoradiotherapie.