IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellig longkanker(non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

Imfinzi in praktijk

Download gids “Imfinzi in practice in Stage III NSCLC”

Klik hier om de gids “Imfinzi in practice in Stage III NSCLC” te downloaden. De onderstaande afbeeldingen zijn hier rechtstreeks in terug te vinden.


Voor een meer uitgebreide uitleg over het gebruik van Imfinzi raden we u aan om de meest recente versie van de SKP te lezen. Deze kan u hier raadplegen.