IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellig longkanker(non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

Imfinzi in praktijk

patiëntencasussen

In samenwerking met verschillende Belgische artsen ontwikkelden we een reeks
patiëntencasussen rond het gebruik van Imfinzi® (durvalumab)  in Stadium III irresectabele NSCLC.

In de eerste casus schetst Dr. Griet Deslypere (AZ Damiaan ziekenhuis, Oostende) het belang om Imfinzi® zo snel mogelijk (idealiter binnen 14 dagen) te starten na afronding van chemoradiotherapie.