IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellig longkanker(non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

Gradatie van bijwerkingen (CTCAE v5.0 classificatie)

Het is belangrijk dat u als arts de gradatie van een bijwerking correct kan beoordelen.

Daarom vindt u hier de volledige lijst van bijwerkingen opgenomen in de CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) classificatie versie 5.0 zoals opgesteld door het Amerikaanse Nationaal Kankerinstituut. U kan deze lijst ook terugvinden op www.ctep.cancer.gov.