IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellig longkanker(non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

NSCLC & immunotherapie uitgelegd aan patiënten

Het is belangrijk voor uw patiënten en hun omgeving om te begrijpen wat longkanker is, de mogelijke behandelingen te kennen en de impact van de ziekte op verschillende aspecten van het leven te begrijpen. Daarom heeft AstraZeneca 3 informatiebronnen ontwikkeld voor patiënten en hun omgeving:

Een dagboek voor patiënten behandeld met Imfinzi

U kan dit dagboek overhandigen aan uw patiënten die worden behandeld met Imfinzi. Dit dagboek beschrijft in eenvoudige woorden stadium III longkanker, praktische aspecten van behandeling met Imfinzi, een dagboek waarin de patiënt dagelijks zijn/haar mogelijke bijwerkingen kan noteren en contactgegevens van het oncologisch zorgteam.

Om dit dagboek aan te vragen kan u hier contact opnemen met AstraZeneca.