TAGRISSO™ (osimertinib)

Tagrisso is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een epidermale groeifactor receptor (EGFR) T790M-mutatie.

Over Tagrisso

Tagrisso marketing-afbeelding. ‘Breek door de T790M-resistentiebarrière.’
Tagrisso marketing-afbeelding. ‘Breek door de T790M-resistentiebarrière.’

Een nieuwe EGFR-TKI, gericht op EGFR T790M-mutatie1

Afbeelding die weergeeft hoe TAGRISSO is ontworpen om zich te binden aan de EGFRm en de T790M-mutatie
Afbeelding die weergeeft hoe TAGRISSO is ontworpen om zich te binden aan de EGFRm en de T790M-mutatie

TAGRISSO is een nieuwe, orale, selectieve derde generatie irreversibele remmer met potentieel tegen de T790M-resistentiemutatie en EGFR-sensibiliserende mutaties1