TAGRISSO™ (osimertinib)

TAGRISSO als monotherapie is geïndiceerd voor :
• de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende epidermale groeifactorreceptor (EGFR))-mutaties.
• de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met een EGFR T790M-mutatie.

Over Tagrisso

Tagrisso marketing-afbeelding. ‘Breek door de T790M-resistentiebarrière.’
Tagrisso marketing-afbeelding. ‘Breek door de T790M-resistentiebarrière.’

Patiëntenvoordelen

Beheersing van de ziekte bereikt bij 9 van de 10 patiënten die TAGRISSO ontvingen1

Objectieve responsratio’s van meer dan 50% werden waargenomen in alle geanalyseerde pre-gedefinieerde subgroepen, met inbegrip van de groepen op basis van therapielijn, etniciteit, leeftijd en regio1 

Grafiek die weergeeft dat objectieve responsratio van meer dan 50% werden waargenomen in alle geanalyseerde pregedefinieerde subgroepen
Grafiek die weergeeft dat objectieve responsratio van meer dan 50% werden waargenomen in alle geanalyseerde pregedefinieerde subgroepen