TAGRISSO™ (osimertinib)

TAGRISSO als monotherapie is geïndiceerd voor :
• de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende epidermale groeifactorreceptor (EGFR))-mutaties.
• de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met een EGFR T790M-mutatie.

Voorschrijfinformatie

Voor de volledige informatie, gelieve de samenvatting van de productkenmerken te raadplegen.

Patiëntenprofiel

In de meerderheid van de gevallen van EGFR-TKI-verkregen resistentie kwam dit door de EGFR T790M-mutatie 8

Bij progressie tijdens een behandeling met een EGFR-TKI waren de behandelopties voorheen beperkt

Eerdere standaardzorg was inclusief een doorlopende EGFR-TKI-behandeling of chemotherapie10 

Tumoren vertonen progressie bij eerstelijns EGFR-TKI-behandeling binnen ongeveer 8–14 maanden9 

Afbeelding van progressie van tumoren bij eerste generatie EGFR-TKI’s binnen 8-14 maanden.
Afbeelding van progressie van tumoren bij eerste generatie EGFR-TKI’s binnen 8-14 maanden.

Tot 2 van de 3 gevallen van progressie met eerste generatie EGFR-TKI’s zijn T790M positief 8, 11-15

Grafiek die weergeeft dat 2 van de 3 gevallen van progressie T790M positief zijn
Grafiek die weergeeft dat 2 van de 3 gevallen van progressie T790M positief zijn