TAGRISSO™ (osimertinib)

TAGRISSO als monotherapie is geïndiceerd voor :
• de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende epidermale groeifactorreceptor (EGFR))-mutaties.
• de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met een EGFR T790M-mutatie.

Voorschrijfinformatie

Voor de volledige informatie, gelieve de samenvatting van de productkenmerken te raadplegen.

EGFR T790M testen

Zorg ervoor dat uw lab de T790M-mutatie kan herkennen in zowel plasma als weefsel.

Door zowel plasma (ctDNA) als weefsel te testen worden mogelijk meer patiënten met de EGFR T790M-mutatie geïdentificeerd4 

Voorbeeld van testserie: begin met een ctDNA-test op basis van plasma en doe, indien negatief, een vervolgonderzoek met een weefseltest.

Afbeelding van de testserie voor plasma- en weefseltests
Afbeelding van de testserie voor plasma- en weefseltests
  • Een aangetoonde T790M-mutatie met behulp van een test op basis van weefsel of plasma duidt erop dat de patiënt in aanmerking komt voor een behandeling met TAGRISSO1
  • Responspercentages voor TAGRISSO bij patiënten die positief testen voor T790M in plasma dan wel weefsel, zijn gelijkwaardig5
  • Als de resultaten van de ctDNA-test op basis van plasma op basis van plasma negatief zijn, voer dan indien mogelijk, een vervolgonderzoek uit met een weefseltest omdat, omdat een test op basis van plasma mogelijk fout-negatieve resultaten kan opleveren.
  • Gebruik alleen gevalideerde tests met bewezen bruikbaarheid voor het bepalen van de status van de EGFR T790M-mutatie1
Plasma- en weefseltests: aanvullende benaderingen
Tabel met de voordelen en overwegingen voor plasma- en weefseltests
Tabel met de voordelen en overwegingen voor plasma- en weefseltests