WAT U KUNTVERWACHTEN VANDURVALUMAB

Deze website is bedoeld voor patiënten die durvalumab hebben voorgeschreven gekregen voor irresectabele niet-kleincellige longkanker in stadium III of voor kleincellige longkanker in een gevorderd stadium. Dit is geen vervanging van de patiëntenbijsluiter, die u naast deze informatie moet lezen. Als u vragen over uw behandeling heeft, neem dan contact op met uw zorgteam of raadpleeg de FAGG website.

 

THERAPEUTISCHE INDICATIES

Het geneesmiddel durvalumab wordt gebruikt voor de behandeling van twee specifieke subtypes van niet-kleincellige en kleincellige longkanker.
Bij patiënten met niet-kleincellige longkanker kan durvalumab worden gebruikt voor de behandeling van de zogenaamde ‘irresectable niet-kleincellige longkanker in stadium III’. Dit betekent concreet dat durvalumab kan worden gebruikt als 

  • de longkanker is uitgezaaid binnen de long en niet via een operatie kan worden verwijderd, en
  • de longkanker heeft gereageerd of is gestabiliseerd na eerste behandeling met chemotherapie en radiotherapie. 

Bij patiënten met kleincellige longkanker kan durvalumab worden gebruikt als de longkanker zich in een gevorderd stadium bevindt waarbij de kanker

  • zich heeft verspreid in de longen (of naar andere delen van het lichaam), en
  • niet eerder is behandeld.