WAT U KUNTVERWACHTEN VANIMMUNOTHERAPIE

Deze website is bedoeld voor patiënten die durvalumab hebben voorgeschreven gekregen voor lokaal gevorderde, niet-reseceerbare niet-kleincellige longkanker. Dit is geen vervanging van de patiëntenbijsluiter, die u naast deze informatie moet lezen. Als u vragen over uw behandeling heeft, neem dan contact op met uw zorgteam of raadpleeg de FAGG website.

 

THERAPEUTISCHE INDICATIES

Het geneesmiddel durvalumab wordt gebruikt voor de behandeling van een type longkanker dat niet-kleincellige longkanker (non-small cell lung cancer,NSCLC) bij volwassenen wordt genoemd. Het geneesmiddel wordt gebruikt wanneer uw NSCLC:

  • uitgezaaid is binnen uw long en niet operatief verwijderd kan worden, en
  • heeft gereageerd of gestabiliseerd is na de eerste behandeling met chemotherapie en bestraling.