NIET-RESECEERBARE STADIUM III
NIET-KLEINCELLIGE LONGKANKER (NSCLC)

Wat is niet-kleincellige longkanker?

Longkanker vindt plaats wanneer een deel van de cellen in de longen een verandering ondergaan waardoor ze zich ongecontroleerd vermenigvuldigen om een knobbel of tumor te vormen.

Niet-kleincellige longkanker, ook bekend als NSCLC, is de meest voorkomende vorm van longkanker en is goed voor bijna 85 van elke 100 gevallen.

Een doel van de behandeling is om te voorkomen dat de kanker groeit of uitzaait naar andere delen van het lichaam. Men wil voorkomen dat de tumor plaatsen zoals de lever, botten of hersenen bereikt. Als de kanker uitzaait, noemen we dat gemetastaseerde kanker.

Wat betekent "Stadium III"?

"Stadium III" is een andere term voor lokaal gevorderde NSCLC, een kanker in een later stadium. Stadium III NSCLC vertegenwoordigt een zeer diverse ziekte, dus is het niet mogelijk om een standaardbenadering van de behandeling aan te bevelen.

Wat betekent "niet-reseceerbaar"?

"Niet-reseceerbaar” (·soms ook “niet-opereerbaar" genoemd) betekent dat de tumor niet met succes kan worden verwijderd door een operatie. De leden van uw zorgteam, inclusief uw oncoloog en chirurg, bepalen of uw kanker al dan niet kan worden geopereerd door te kijken naar:

 • de grootte van de tumor
 • de locatie van de tumor
 • naar welke lymfeklieren de tumor is uitgezaaid
 • uw algehele gezondheid.

Wat veroorzaakt NSCLC?

Verreweg de belangrijkste risicofactor voor longkanker is roken. Hoe langer u rookt en hoe meer pakjes per dag u rookt, hoe groter het risico. Ongeveer 80% van de sterfgevallen aan longkanker wordt veroorzaak door roken. 

Inademen van andermans rook (passief roken) kan ook het risico op het ontwikkelen van longkanker verhogen. De volgende factoren kunnen ook longkanker veroorzaken, alhoewel het risico veel kleiner is dan bij roken:

 • Blootstelling aan radon (een radioactief gas dat wordt aangetroffen in aarde en rotsen)
 • Blootstelling aan asbest, dieseluitlaatgassen of bepaalde industriële chemicaliën
 • Arseen in drinkwater
 • Luchtvervuiling
 • Eerdere bestralingstherapie van de longen
 • Een persoonlijke of familiegeschiedenis van longziekte

Wat zijn de symptomen van niet-reseceerbare Stadium III NSCLC?

Hoewel sommige patiënten met longkanker in een vroeg stadium wel last hebben van symptomen, merken de meesten niets totdat de ziekte uitgezaaid is. De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Een hoest die niet weggaat of erger wordt
 • Ophoesten van bloed of roestkleurig sputum (spuug of slijm)
 • Pijn op de borst die vaak erger wordt bij diep ademhalen, hoesten of lachen
 • Heesheid
 • Gewichtsverlies en verlies van eetlust
 • Kortademigheid
 • Zich moe of zwak voelen (vermoeidheid)
 • Infecties zoals bronchitis en longontstekingen die niet weggaan of blijven terugkomen
 • Piepende ademhaling

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden voor niet-reseceerbare Stadium III NSCLC?

OPMERKING: Er zijn een aantal behandelingsopties die artsen kunnen voorschrijven voor hun patiënten met NSCLC. De onderstaande lijst bevat veel, maar zeker niet alle beschikbare opties. Daarnaast maakt onderzoek naar NSCLC nieuwe opties beschikbaar, die mogelijk niet in deze lijst voorkomen.

De onderstaande behandelingsopties worden niet vermeld in een bepaalde volgorde van belangrijkheid of werkzaamheid.

De behandeling begint meestal met chemotherapie, vaak in combinatie met bestralingstherapie. Over het algemeen worden, wanneer de kanker lokaal gevorderd is, verschillende behandelingen gecombineerd.

CHIRURGIE

Chirurgie is niet altijd een optie voor Stadium III NSCLC. De tumor kan bijvoorbeeld te dicht bij andere structuren zitten.

Chirurgie wordt beschouwd als de beste optie voor vroege stadia van NSCLC. Als de kanker lokaal gevorderd is, kan een operatie ook voordelig zijn. Soms wordt de hele long verwijderd. Dit wordt een pneumectomie genoemd. Wanneer alleen een lob wordt verwijderd, wordt de procedure een lobectomie genoemd. Alle lymfeklieren waarin waarschijnlijk kankercellen zitten, worden ook verwijderd.

BESTRALINGSTHERAPIE

Bestraling maakt gebruik van röntgenstralen of andere energierijke stralen om kankercellen te vernietigen. Voor een eventuele operatie kan het de tumor doen krimpen zodat die gemakkelijker geopereerd kan worden. Na de operatie kan het zich richten op kankergebieden waar tijdens de operatie overheen gekeken is. Bestralingstherapie kan ook bepaalde symptomen van gevorderde NSCLC verlichten, zoals pijn, bloeding en slikproblemen.

CHEMOTHERAPIE

Voor dit type behandeling worden geneesmiddelen tegen kanker in een ader geïnjecteerd of via de mond ingenomen. Ze komen de bloedsomloop binnen en gaan door het lichaam. Chemotherapie kan vóór een operatie worden gebruikt om de tumor te verkleinen of na een operatie in een poging alle achtergebleven kankercellen te doden. Dat kan worden gebruikt met of zonder bestralingstherapie.

CHEMORADIOTHERAPIE (CRT)

Voor niet-reseceerbare Stadium III NSCLC wordt bestralingstherapie vaak gecombineerd met chemotherapie om het voordeel van beide behandelingen te vergroten. Dit staat bekend als chemoradiotherapie of CRT. Het bestralingsgedeelte van CRT kan gelijktijdig met chemotherapie (gelijktijdige CRT) of na chemotherapie (sequentiële CRT) worden gegeven.

IMMUNOTHERAPIE

lmmunotherapie is een type geneesmiddel dat werkt door het immuunsysteem van het lichaam te activeren. Dit helpt het immuunsysteem om kankercellen te vinden en aan te vallen. lmmunotherapie valt kankercellen niet rechtstreeks aan op de manier waarop chemotherapie of gerichte behandeling dit doet.

lmmunotherapie kan worden gebruikt om sommige vormen van NSCLC te behandelen. Voor Stadium III NSCLC is uw behandeling een immunotherapie die is goedgekeurd voor gebruik na afronding van CRT, op voorwaarde dat de kanker niet operatief kan worden verwijderd en na CRT heeft gereageerd of gestabiliseerd is.

ORGANISATIES

De onderstaande organisaties zijn slechts enkele die u kunt bezoeken voor meer informatie over NSCLC en andere vormen van longkanker.

Leven met longkanker -Manieren om leven met longkanker te verbeteren (een door AstraZeneca gesponsorde website)

Kom op tegen Kanker

Stichting tegen Kanker

International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)

European Society for Medical Oncology

Global Lung Cancer Coalition (GLCC)

Women Against Lung Cancer in Europe (WALCE)

Lung Cancer Europe (LuCE)

Waarom uw zorgteam uw behandeling heeft voorgeschreven

Uw behandeling wordt gebruikt voor de behandeling van een type longkanker dat niet-kleincellige longkanker (NSCLC) bij volwassenen wordt genoemd. Het wordt gebruikt wanneer uw NSCLC:

 • uitgezaaid is binnen uw long en niet operatief verwijderd kan worden, en
 • heeft gereageerd of gestabiliseerd is na een eerdere behandeling met chemotherapie en bestralingstherapie.

HET HERKENNEN EN AANPAKKEN VAN BIJWERKINGEN

Het is heel belangrijk om meteen tekenen of symptomen te melden.

MEER INFORMATIE