LONGKANKER

Wat is longkanker?

Longkanker vindt plaats wanneer een deel van de cellen in de longen een verandering ondergaan waardoor ze zich ongecontroleerd vermenigvuldigen om een knobbel of tumor te vormen.

Welke types longkanker zijn er?

Er zijn 2 belangrijke types longkanker te onderscheiden: niet-kleincellige longkanker en kleincellige longkanker

Niet-kleincellige en kleincellige longkanker verschillen van elkaar op verschillende gebieden, onder andere waar de kanker ontstaat, hoe de kankercellen eruit zien en hoe de kanker evolueert.

Niet-kleincellige longkanker

 • komt voor bij ongeveer 85% van de longkankers in België
 • ontstaat meestal in de kleinere luchtwegen
 • groeit meestal trager

Kleincellige longkanker

 • komt voor bij ongeveer 15% van de longkankers in België
 • ontstaat meestal in de grote luchtwegen centraal in de borstkas
 • groeit meestal snel en kan zich snel verspreiden doorheen het lichaam

Voor welk type longkanker wordt durvalumab gebruikt?

Binnen niet-kleincellige en kleincellige longkanker worden nog meerdere subtypes erkend. Een behandeling met durvalumab kan niet voor elk subtype longkanker worden voorgeschreven.

Bij patiënten met niet-kleincellige longkanker kan durvalumab worden gebruikt voor de behandeling van de zogenaamde “irresectable niet-kleincellige longkanker in stadium III”. Dit betekent concreet dat durvalumab kan worden gebruikt als 

 • de longkanker is uitgezaaid binnen de long en niet via een operatie kan worden verwijderd, en
 • de longkanker heeft gereageerd of is gestabiliseerd na eerste behandeling met chemotherapie en radiotherapie.

Bij patiënten met kleincellige longkanker kan durvalumab worden gebruikt als de longkanker zich in een gevorderd stadium bevindt waarbij de kanker

 • zich heeft verspreid in de longen (of naar andere delen van het lichaam) en
 • niet eerder is behandeld. 

Hieronder vindt u meer uitleg over irresectabele niet-kleincellige longkanker in stadium III en kleincellige longkanker in een gevorderd stadium.

IRRESECTABELE NIET-KLEINCELLIGE LONGKANKER IN STADIUM III

Wat betekent "irresectabel"?

"Irresectabel” (·soms ook “niet-opereerbaar" genoemd) betekent dat de tumor niet met succes kan worden verwijderd door een operatie. De leden van uw zorgteam, inclusief uw oncoloog en chirurg, bepalen of uw kanker al dan niet kan worden geopereerd door te kijken naar:

 • de grootte van de tumor
 • de locatie van de tumor
 • naar welke lymfeklieren de tumor is uitgezaaid
 • uw algehele gezondheid.

Wat betekent "Stadium III"?

"Stadium III" is een andere term voor lokaal gevorderde niet-kleincellige longkanker, een kanker in een later stadium. Stadium III niet-kleincellige longkanker vertegenwoordigt een zeer diverse ziekte, dus is het niet mogelijk om een standaardbenadering van de behandeling aan te bevelen.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden voor irresectabele niet-kleincellige longkanker in stadium III?

OPMERKING: Er zijn een aantal behandelingsopties die artsen kunnen voorschrijven voor hun patiënten met longkanker. De onderstaande lijst bevat veel, maar zeker niet alle beschikbare opties. Daarnaast maakt onderzoek naar longkanker nieuwe opties beschikbaar, die mogelijk niet in deze lijst voorkomen.

De onderstaande behandelingsopties worden niet vermeld in een bepaalde volgorde van belangrijkheid of werkzaamheid.

De behandeling begint meestal met chemotherapie, vaak in combinatie met bestralingstherapie. Over het algemeen worden, wanneer de kanker lokaal gevorderd is, verschillende behandelingen gecombineerd.

BESTRALINGSTHERAPIE

Bestraling maakt gebruik van röntgenstralen of andere energierijke stralen om kankercellen te vernietigen. Vóór een eventuele operatie kan het de tumor doen krimpen zodat die gemakkelijker geopereerd kan worden. Na de operatie kan het zich richten op kankergebieden waar tijdens de operatie overheen gekeken is. Bestralingstherapie kan ook bepaalde symptomen van stadium III niet-kleincellige longkanker verlichten, zoals pijn, bloeding en slikproblemen.

CHEMOTHERAPIE

Voor dit type behandeling worden geneesmiddelen tegen kanker in een ader geïnjecteerd of via de mond ingenomen. Ze komen de bloedsomloop binnen en gaan door het lichaam. Chemotherapeutische geneesmiddelen werken door de snel delende cellen in ons lichaam, waaronder kankercellen, rechtstreeks aan te vallen. Omdat ook gezonde snel delende cellen worden aangevallen door deze chemotherapeutische geneesmiddelen kunnen bepaalde bijwerkingen ontstaan.

CHEMORADIOTHERAPIE (CRT)

Voor irresectabele stadium III niet-kleincellige longkanker wordt bestralingstherapie vaak gecombineerd met chemotherapie om het voordeel van beide behandelingen te vergroten. Dit staat bekend als chemoradiotherapie of CRT. Het bestralingsgedeelte van CRT kan gelijktijdig met chemotherapie (gelijktijdige CRT) of na chemotherapie (sequentiële CRT) worden gegeven.

IMMUNOTHERAPIE

lmmunotherapie is een type geneesmiddel dat werkt door het immuunsysteem van het lichaam te activeren. Dit helpt het immuunsysteem om kankercellen te vinden en aan te vallen. lmmunotherapie valt kankercellen niet rechtstreeks aan op de manier waarop chemotherapie of gerichte behandeling dit doet.

lmmunotherapie kan worden gebruikt om sommige vormen van niet-kleincellige longkanker te behandelen. Uw behandeling met durvalumab is een immunotherapie die is goedgekeurd voor stadium III niet-kleincellige longkanker voor gebruik na afronding van CRT, op voorwaarde dat de kanker niet operatief kan worden verwijderd en na CRT heeft gereageerd of gestabiliseerd is. 

KLEINCELLIGE LONGKANKER IN EEN GEVORDERD STADIUM

Wat betekent "een gevorderd stadium"?

Er zijn 2 stadia van kleincellige longkanker.

Kleincellige longkanker in een beperkt stadium betekent dat de tumor zich bevindt in 1 long of aan 1 zijde van de borstkas.

Kleincellige longkanker in een gevorderd stadium betekent dat de tumor zich heeft verspreid naar beide longen, naar de lymfeklieren van de andere kant van de long of naar andere delen van het lichaam.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden voor kleincellige longkanker in een gevorderd stadium?

OPMERKING: Er zijn een aantal behandelingsopties die artsen kunnen voorschrijven voor hun patiënten met kleincellige longkanker in een gevorderd stadium. De onderstaande lijst bevat niet noodzakelijk alle beschikbare opties. Daarnaast maakt onderzoek naar longkanker nieuwe opties beschikbaar, die mogelijk niet in deze lijst voorkomen.

De onderstaande behandelingsopties worden niet vermeld in een bepaalde volgorde van belangrijkheid of werkzaamheid.

De behandeling begint meestal met chemotherapie, vaak in combinatie met bestralingstherapie. Over het algemeen worden, wanneer de kanker gevorderd is, verschillende behandelingen gecombineerd.

CHEMOTHERAPIE

Voor dit type behandeling worden geneesmiddelen tegen kanker in een ader geïnjecteerd of via de mond ingenomen. Ze komen de bloedsomloop binnen en gaan door het lichaam. Chemotherapeutische geneesmiddelen werken door de snel delende cellen in ons lichaam, waaronder kankercellen, rechtstreeks aan te vallen. Omdat ook gezonde snel delende cellen worden aangevallen door deze chemotherapeutische geneesmiddelen kunnen bepaalde bijwerkingen ontstaan.

COMBINATIE VAN CHEMOTHERAPIE EN IMMUNOTHERAPIE

Voor de behandeling van kleincellige longkanker in een gevorderd stadium kan chemotherapie gecombineerd worden met immunotherapie.

Immunotherapie is een type geneesmiddel dat werkt door het immuunsysteem van het lichaam te activeren. Dit helpt het immuunsysteem om kankercellen te vinden en aan te vallen. Bij de combinatie van chemotherapie en immunotherapie valt de chemotherapie de snel delende kankercellen rechtstreeks aan, en helpt de immunotherapie uw immuunsysteem om de aanwezige kankercellen te herkennen en uit te schakelen.

BESTRALINGSTHERAPIE

Bestraling maakt gebruik van röntgenstralen of andere energierijke stralen. Bestralingstherapie kan worden gebruikt om kankercellen te vernietigen op de plaats waar de tumor aanwezig is. Daarnaast worden bij patiënten met kleincellige longkanker ook de hersenen soms preventief bestraald om de ontwikkeling van uitzaaiingen in de hersenen te voorkomen. Tenslotte kan bestralingstherapie ook worden gebruikt om sommige klachten (bv. bloed opgeven, hoesten…), pijn te verminderen of neurologische klachten te beperken.

ORGANISATIES

De onderstaande organisaties zijn slechts enkele die u kunt bezoeken voor meer informatie over longkanker.

Leven met longkanker -Manieren om leven met longkanker te verbeteren (een door AstraZeneca gesponsorde website)

Kom op tegen Kanker

Stichting tegen Kanker

International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)

European Society for Medical Oncology

Global Lung Cancer Coalition (GLCC)

Women Against Lung Cancer in Europe (WALCE)

Lung Cancer Europe (LuCE)

HET HERKENNEN EN AANPAKKEN VAN BIJWERKINGEN

Het is heel belangrijk om meteen tekenen of symptomen te melden.

MEER INFORMATIE