HOE DURVALUMAB WERKT

Durvalumab is een immunotherapie, een type geneesmiddel dat uw immuunsysteem helpt kankercellen te herkennen en uit te schakelen.

In normale omstandigheden herkent uw immuunsysteem kankercellen en schakelt het deze uit. Soms brengen kankercellen echter een specifiek eiwit (PD-L1) tot expressie waardoor uw immuunsysteem deze kankercellen niet meer herkent. Durvalumab verhindert dat kankercellen door de expressie van PD-L1 aan het immuunsysteem ontsnappen en helpt zo uw immuunsysteem om kankercellen te herkennen en uit te schakelen.

Voor al uw vragen over durvalumab kan u ook steeds terecht bij uw behandelende arts of de meest recente versie van de patiëntenbijsluiter raadplegen die u hier kan downloaden.

Anders dan chemotherapie

Klassieke chemotherapeutische geneesmiddelen werken door de snel delende cellen in ons lichaam, waaronder kankercellen, rechtstreeks aan te vallen. Deze chemotherapeutica maken echter geen onderscheid tussen gezonde snel delende cellen en kankercellen. Door het aanvallen van gezonde cellen kunnen bepaalde bijwerkingen ontstaan bij het gebruik van deze chemotherapeutische geneesmiddelen.

lmmunotherapeutische geneesmiddelen zoals durvalumab daarentegen vallen niet rechtstreeks kankercellen aan, maar herstellen het natuurlijk vermogen van het immuunsysteem om kankercellen te herkennen en uit te schakelen. Als het immuunsysteem echter overmatig gestimuleerd wordt, kan het een aanval op normale, gezonde cellen veroorzaken. Deze staan bekend als bijwerkingen van immunotherapie.

lmmunotherapeutische bijwerkingen kunnen verschillen van bijwerkingen die u mogelijk heeft ervaren bij eerdere behandelingen. Als ze niet behandeld worden, kunnen ze soms ernstig worden of zelfs levensbedreigend zijn. Uw zorgteam zal u vertellen hoe u immunotherapeutische bijwerkingen kunt herkennen. Meld eventuele signalen of symptomen onmiddellijk aan uw zorgteam.

HOE DURVALUMAB WORDT TOEGEDIEND

Durvalumab wordt toegediend als een intraveneuze infusie (langzaam druppelend door een naald in uw ader) in een ziekenhuis onder toezicht van een arts die ervaring heeft met de behandeling van kanker. De infusie met durvalumab duurt 60 minuten.

De dosering en toedieningsfrequentie van durvalumab is afhankelijk van het type longkanker waarvoor u wordt behandeld.  

Voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker zijn er twee toedieningsschema's mogelijk, afhankelijk van wat uw arts voor u het meest geschikt vindt. Ofwel wordt durvalumab toegediend elke 2 weken in een dosis die afhankelijk is van uw lichaamsgewicht (10 mg durvalumab per kg lichaamsgewicht), ofwel krijgt u durvalumab toegediend in een vaste dosis van 1500 mg elke 4 weken. De behandeling wordt verdergezet gedurende maximaal 12 maanden of totdat uw ziekte voortschrijdt of u onaanvaardbare bijwerkingen heeft. Het is belangrijk om uw behandeling snel na afronding van chemotherapie en bestraling op te starten.

NIET-KLEINCELLIGE LONGKANKER

EENMAAL OM DE 2 WEKEN
EENMAAL OM DE 2 WEKEN

Doseringsschema:

ELKE 2 WEKEN

INTRAVENEUZE INFUSIE
INTRAVENEUZE INFUSIE

Toediening via intraveneuze infusie:
gedurende 60 min

10mg/kg

Uw infusie duurt
Uw infusie duurt

Behandelingsduur:

MAX 12 MAANDEN

of

ELKE 4 WEKEN

of

VASTE DOSIS
van 1500 mg

of tot

VOORTSCHRIJDEN VAN ZIEKTE

of

ONAANVAARDBARE BIJWERKINGEN

Voor de behandeling van kleincellige longkanker krijgt u durvalumab toegediend in een vaste dosis van 1500 mg samen met chemotherapie elke 3 weken gedurende 4 behandelingscycli. Nadien krijgt u durvalumab toegediend zonder chemotherapie elke 4 weken. De behandeling wordt verdergezet totdat uw ziekte voortschrijdt of u onaanvaardbare bijwerkingen heeft.

KLEINCELLIGE LONGKANKER

EENMAAL OM DE 2 WEKEN
EENMAAL OM DE 2 WEKEN

Doseringsschema:

ELKE 3 WEKEN IN COMBINATIE MET CHEMO GEDURENDE 4 CYCLI

dan

ELKE 4 WEKEN

INTRAVENEUZE INFUSIE
INTRAVENEUZE INFUSIE

Toediening:

INTRAVENEUZE INFUSIE

gedurende 60 min 10mg/kg

of

VASTE DOSIS

van 1500 mg

Uw infusie duurt
Uw infusie duurt

Behandelingsduur:

VOORTSCHRIJDEN VAN ZIEKTE

of

ONAANVAARDBARE BIJWERKINGEN

Bijwerkingen

Als u een bijwerking heeft, kan uw zorgteam u andere geneesmiddelen geven om ernstigere complicaties te voorkomen en om uw symptomen te verminderen. Uw zorgteam kan indien nodig de volgende dosis van uw behandeling achterhouden of uw behandeling stoppen.

Meld eventuele tekenen of symptomen meteen zodat uw zorgteam ze kan aanpakken voordat ze ernstiger worden.

Houd u aan alle afspraken

Het is belangrijk om u aan al uw behandelingsafspraken te houden. Houd u ook aan al uw afspraken met uw zorgteam. Als u een afspraak niet kunt nakomen of als u er een mist, bel dan meteen om een nieuwe te maken.

NIET-KLEINCELLIGE LONGKANKER EN BEHANDELINGSOPTIES

MEER INFORMATIE