Duaklir® Genuair®

Duaklir Genuair is geïndiceerd als onderhoudsbehandeling voor bronchodilatatie om symptomen van chronische obstructieve longziekte (COPD) bij volwassenen te verlichten.

Voorschrijfinformatie

Voor de volledige informatie, gelieve de samenvatting van de productkenmerken te raadplegen.

Therapeutische indicaties

Duaklir Genuair is geïndiceerd als onderhoudsbehandeling voor bronchodilatatie om symptomen van chronische obstructieve longziekte (COPD) bij volwassenen te verlichten.

Dosering en wijze van toediening

Afbeelding van de Duaklir Genuair
Afbeelding van de Duaklir Genuair

Dosering

De aanbevolen dosis is tweemaal daags één inhalatie van Duaklir Genuair 340 microgram/12 microgram.

Indien een dosis wordt gemist, moet deze zo spoedig mogelijk worden genomen, en moet de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip worden genomen. Er mag geen dubbele dosis worden genomen om een vergeten dosis in te halen.

Ouderen
Voor ouderen zijn geen dosisaanpassingen vereist (zie rubriek 5.2 van de SKP).

Nierfunctiestoornis
Voor patiënten met verminderde nierfunctie zijn geen dosisaanpassingen vereist (zie rubriek 5.2 van de SKP).

Leverfunctiestoornis
Voor patiënten met verminderde leverfunctie zijn geen dosisaanpassingen vereist (zie rubriek 5.2 van de SKP).

Pediatrische patiënten
Er is geen relevante toepassing van Duaklir Genuair bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar voor de indicatie COPD.

Wijze van toediening
Voor inhalatie.

Patiënten moeten instructies ontvangen over hoe zij het product moeten toedienen. Gedetailleerde instructies vindt u in de bijsluiter voor de gebruiker. Patiënten moet worden geadviseerd de instructies zorgvuldig te lezen.

Overzicht van de gebruiksaanwijzing van Duaklir Genuair

Overzicht van de gebruiksaanwijzing van Duaklir Genuair
Overzicht van de gebruiksaanwijzing van Duaklir Genuair

Na het verwijderen van de dop, moet de patiënt 2 stappen uitvoeren om de Genuair inhalator te gebruiken. De patiënt moet de Genuair inhalator horizontaal houden met het mondstuk naar zich toe en de oranje knop recht naar boven gericht.

STAP 1: De patiënt moet de oranje knop helemaal INDRUKKEN (afbeelding 1) en dan LOSLATEN (afbeelding 2).

Herinner de patiënt eraan dat hij of zij DE ORANJE KNOP NIET INGEDRUKT MOET HOUDEN.

De patiënt moet controleren of het controlevenster groen is. Dit betekent dat de inhalator klaar is voor gebruik (afbeelding 3).

Gebruik van Duaklir Genuair
Gebruik van Duaklir Genuair

ALS HET CONTROLEVENSTER ROOD IS, MOET DE PATIËNT HET INDRUKKEN EN LOSLATEN HERHALEN (ZIE STAP 1).

STAP 2: De patiënt moet KRACHTIG en DIEP inademen door het mondstuk (afbeelding 4). De patiënt moet blijven inademen, zelfs nadat hij/zij de ‘klik’ van de inhalator heeft gehoord.

  • De patiënt moet controleren of het controlevenster van groen rood is geworden; dit toont aan dat hij/zij correct heeft geïnhaleerd (afbeelding 5).
Gebruik van Duaklir Genuair
Gebruik van Duaklir Genuair

ALS HET GEKLEURDE CONTROLEVENSTER NOG STEEDS GROEN IS, MOET DE PATIËNT OPNIEUW KRACHTIG EN DIEP INHALEREN DOOR HET MONDSTUK (ZIE STAP 2).

Herinner de patiënt eraan om de adem zo lang mogelijk in te houden als de Genuair inhalator uit de mond gehaald is, en vervolgens langzaam uit te ademen door de neus.

Na het inhaleren moet de patiënt eraan denken de beschermdop terug te plaatsen. Sommige patiënten kunnen een licht zoete of iets bittere smaak gewaarworden, afhankelijk van de patiënt, bij het inhaleren van het geneesmiddel. De patiënt mag geen extra dosis innemen wanneer hij/zij na het inhaleren niets proeft.

De Genuair inhalator heeft een dosisindicator die laat zien hoeveel doses er ongeveer nog in de inhalator over zijn. Elke Genuair inhalator zal ten minste 30 of 60 doses afgeven, afhankelijk van de verpakkingsgrootte. Als er een roodgestreepte strook in de dosisindicator verschijnt, bent u bijna aan uw laatste dosis en heeft u een nieuwe Genuair inhalator nodig. Wanneer de laatste dosis is klaargezet voor inhalatie, zal de oranje dop niet meer helemaal omhoog komen, maar in het midden blijven steken. De laatste dosis kan nog steeds worden geïnhaleerd, maar daarna kan de Genuair inhalator niet meer worden gebruikt en moet de patiënt een nieuwe Genuair inhalator gaan gebruiken.

De Genuair inhalator hoeft niet schoongemaakt te worden, maar zo nodig kan de buitenkant van het mondstuk worden schoongeveegd met een droge tissue of papieren doekje. Instrueer de patiënt om NOOIT water te gebruiken om de Genuair inhalator schoon te maken, omdat dit het geneesmiddel kan beschadigen.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor (één van) de in rubriek 6.1 van de SKP vermelde hulpstof(fen).

 

Voor alle andere rubrieken, gelieve de samenvatting van de productkenmerken te raadplegen.