Respi4Doctors is een digitaal platform waarop AstraZeneca informatie en diensten omtrent de behandeling van respiratoire aandoeningen aanbiedt.

Poll 1 : LAMA vs LABA/LAMA

1. Evaluatie van symptomen

Stel concrete vragen:

“In de klinische praktijk zou ik bij COPD patiënten steeds expliciet vragen naar de symptomen die optreden tijdens activiteiten op verschillende tijdstippen van dag, waaronder ’s avonds, ’s nachts en ’s morgens. Nog al te vaak rapporteren de patiënten niet al hun symptomen.”

Prof. Cataldo - CHU Luik

Voorbeelden:

  1. Trappen doen, lukt dat goed?
  2. Wanneer gebruikt u uw noodmedicatie?
  3. Bent u even fit als uw leeftijdsgenoten?
  4. Zijn er dingen die u vroeger kon doen en nu moet laten?
  5. Hoe vlot komt u ’s ochtends uit bed?

2. Voorschrijven

LABA/LAMA combinaties zijn terugbetaald in categorie Bf voor patiënten die onvoldoende gecontroleerd zijn met een mono-bronchodilatatie (LAMA, LABA of ICS/LABA).

  • Aanvraag na LAMA: geen spirometrie protocol toevoegen
  • Aanvraag na LABA of ICS/LABA: spirometrie protocol toevoegen

Download hier het aanvraagformulier en praktische richtlijnen.