Respi4Doctors is een digitaal platform waarop AstraZeneca informatie en diensten omtrent de behandeling van respiratoire aandoeningen aanbiedt.

Poll 1 : LAMA vs LABA/LAMA

Bronchodilatatie wordt beschouwd als de basis van COPD behandeling.1

Wanneer overweegt u van monobronchodilatatie (LABA of LAMA) naar dubbele bronchodilatatie (LABA/LAMA) over te schakelen?

De mening van uw collega's:

Expert aan het woord:

“ Ook COPD-patiënten met weinig residuele symptomen laten met een dubbele bronchodilatatie een significante verbetering van de longfunctie, kortademigheid en vroege ochtend symptomen optekenen”

Prof. Cataldo - CHU Luik

Wist u dat...?

  • 9/10 COPD patiënten blijven symptomatisch ondanks behandeling.2
  • Kortademigheid is het meest voorkomende symptoom.2
  • Patiënten onderschatten of onderrapporteren symptomen.3,4
  • Mogelijk verschil in perceptie van symptomen tussen artsen en patiënten.3,4
Referenties:
1. GOLD, 2017   
2. Miravitlles et al., Resp Res. 2014; 15: 122 
3. Miravitlles et al., Respir Med. 2013; 107(12): 1977-1985
4. Rennard et al., Eur Respir J. 2002; 20(4): 799-805