Respi4Doctors is een digitaal platform waarop AstraZeneca informatie en diensten omtrent de behandeling van respiratoire aandoeningen aanbiedt.

Poll 2 : COPD en nachtelijke symptomen

1. Bevraag nachtelijke symptomen


Voorbeelden:

  • Heeft u ’s nachts last van kortademigheid?
  • Gebruikt u uw noodmedicatie (bijvoorbeeld Duovent) voor het slapen?
  • Wordt u ’s ochtends vroeger wakker omdat u last heeft van slijmen?
  • Heeft u moeite opnieuw in te slapen als u ’s nachts naar het toilet moet gaan?

2.  Keuze van COPD-medicatie


De tweede inhalatie biedt een significant hogere bronchodilatatie gedurende de nacht 1

3. Voorschrijven

LABA/LAMA combinaties zijn terugbetaald in categorie Bf voor patiënten die onvoldoende gecontroleerd zijn met een mono-bronchodilatatie (LAMA, LABA of ICS/LABA).

  • Aanvraag na LAMA: geen spirometrie protocol toevoegen
  • Aanvraag na LABA of ICS/LABA: spirometrie protocol toevoegen

Download hier het aanvraagformulier en praktische richtlijnen.


Referenties:

1. Beier et al., COPD. 2013; 10(4): 511-522