Respi4Doctors is een digitaal platform waarop AstraZeneca informatie en diensten omtrent de behandeling van respiratoire aandoeningen aanbiedt.

Poll 3: COPD en ochtendsymptomen

1. Bevraag actief ochtendsymptomen

Voorbeelden

  • Wordt u ’s ochtends vroeger wakker door slijmen, hoesten, ... ?
  • Ondervindt u hinder tijdens de eerste ochtendactiviteiten (o.a. zich wassen; zich aankleden; naar het toilet gaan; het ontbijt klaarmaken)?
  • Stelt u bepaalde activiteiten uit (zoals het nemen van een douche of zich aankleden) omdat u kortademig bent?

 

“De patiënten rapporteren ochtendsymptomen niet altijd spontaan, maar tijdens een gesprek met de patiënt en door heel gericht vragen te stellen, komen de symptomen duidelijk naar voren. Daarom dat het van cruciaal belang is dat je als arts actief peilt naar de symptomen en naar de moeilijkheden die de patiënten ondervinden bij hun fysieke activiteiten.”

Dr. Rudi Peché
(CHU Charleroi – voorzitter van BVP)
 

2. Keuze van COPD-medicatie

 

“COPD patiënten met een tweemaal daagse dosis van een vaste LABA/LAMA combinatie, in dit geval met aclidinium/ formoterol, kunnen hun activiteiten in de ochtend veel beter uitvoeren en ondervinden significant minder symptomen dan met een monotherapie van één van beide componenten.”

Dr. Rudi Peché
(CHU Charleroi – voorzitter van BVP)
 


3. Voorschrijven

LABA/LAMA combinaties zijn terugbetaald in categorie Bf voor patiënten die onvoldoende gecontroleerd zijn met een mono-bronchodilatatie (LAMA, LABA of ICS/LABA).

  • Aanvraag na LAMA: geen spirometrie protocol toevoegen
  • Aanvraag na LABA of ICS/LABA: spirometrie protocol toevoegen

Download hier het aanvraagformulier en praktische richtlijnen.


Referentie

1. Bateman et al., Respir Res. 2015; 16(1): 92