Respi4Doctors is een digitaal platform waarop AstraZeneca informatie en diensten omtrent de behandeling van respiratoire aandoeningen aanbiedt.

Poll 4: astma-COPD-overlap

  

Prof. Wim Janssens
(UZ Leuven)

“Het is belangrijk te weten dat de ACO-diagnose geen momentopname is.  In onze aanpak is bij elke individuele patiënt – na een eerste consultatie – van start gegaan met een werkdiagnose: namelijk een initiële COPD- ofastma-diagnose.
 
Een follow-up periode is bij de diagnose noodzakelijk om enerzijds te bestuderen in welke mate de gebruikte criteria veranderen in de tijd en om anderzijds de behandelingsrespons op te tekenen. Evolutie in de tijd is met andere woorden van heel groot belang bij het stellen van de ACO-diagnose.”


“Aangezien we vertrekken vanuit een initiële werkdiagnose van astma of COPD, hebben we daarom twee sets van criteria gedefinieerd: een set voor patiënten met een initiële COPD-werkdiagnose en een set voor patiënten met een initiële astma-werkdiagnose. 

De expertgroep van Belgische pneumologen identificeerde in beide gevallen 2 majeure criteria en een aantal mineure criteria. De patiënt moet voldoen aan 2 majeure en minimum 1 mineur criteria voor de diagnose van ACO.Referenties:

  1. Cataldo et al., Int J of COPD. 2017: 12; 601-613