Respi4Doctors is een digitaal platform waarop AstraZeneca informatie en diensten omtrent de behandeling van respiratoire aandoeningen aanbiedt.

Efficacy of LABA/LAMA by symptom status

Stepping up to dual bronchodilation is recommended for COPD patients with insufficient symptom control. In this article Prof. Cataldo (CHU Liège) shares his opinion on how and when dual bronchodilation could be implemented in the clinical practice.

  

Obv een artikel verschenen in ‘De Medische Referentie’*

 

De medische referentie: Veel COPD-patiënten hebben hun symptomen schijnbaar onder controle met een LAMA of LABA monotherapie. Toch blijkt uit klinisch onderzoek dat sommige patiënten zogenaamde ‘verborgen’ symptomen hebben. Waarover gaat het hier?  

Professor Didier Cataldo: Vele COPD-patiënten beperken hun fysieke activiteiten om de hinderlijke symptomen te voorkomen.1 Bovendien merken we dat deze patiënten de hinderlijke symptomen in de vroege ochtenduren en ’s avonds of ’s nachts niet spontaan aan hun arts rapporteren. De klassieke vragenlijsten die we gebruiken om de symptomen bij COPD-patiënten te evalueren – ik denk dan aan de mMRC-(modified Medical Research Council) en de CAT- (COPD Assessment Test) vragenlijst – zijn niet specifiek genoeg om deze specifieke symptomen op te pikken. In de klinische praktijk zou ik bij COPD-patiënten steeds expliciet vragen naar de symptomen die optreden tijdens de activiteiten op de verschillende tijdstippen van de dag waaronder ’s avonds, ’s nachts en ’s morgens.

Nog al te vaak merken we dat de COPD-patiënten hun symptomen onderschatten. Het is mogelijk dat tal van COPD-patiënten zichzelf verantwoordelijk achten voor hun aandoening, omdat ze vroeger gerookt hebben, en hun symptomen niet spontaan melden. Vaak hebben ze ook hun manier van leven en hun activiteiten aangepast om de symptomen te vermijden.

De aclidinium/formoterol 400/12 μg behandeling zorgt ook bij COPD-patiënten met weinig symptomen voor een verbetering van de vroege ochtendklachten.

De medische referentie: Wanneer start u in de klinische praktijk met een dubbele bronchodilatatie?

Professor Didier Cataldo: Een dubbele bronchodilatatie met een LAMA/LABA combinatietherapie wordt aanbevolen bij COPD-patiënten met blijvende respiratoire symptomen tijdens een monotherapie. De recente analyse van de ACLIFORM- en AUGMENT-studie toonde aan dat niet enkel COPD-patiënten met ernstig uitgesproken residuele symptomen, maar ook COPD-patiënten met weinig residuele symptomen een significante verbetering van de longfunctie, van de dyspnoe-symptomen en van de vroege ochtendsymptomen lieten optekenen met een dubbele bronchodilatatie.

Bij de keuze en dosering van de bronchodilatatoren is het van groot belang om rekening te houden met het circadiaanse profiel van de COPD-symptomen. Aldus zou bij COPD-patiënten met voornamelijk blijvende symptomen tijdens de nacht en in de vroege ochtenduren een optimale
symptoomcontrole kunnen bereikt worden met een tweemaal daagse toediening. Nu we in België ook over meerdere LAMA/LABA combinaties in één inhalator beschikken, kunnen we voor elke individuele COPD-patiënt de beste keuze maken.

* De Medische Referentie, nr 1 december 2016/januari 2017

Referenties:

1. Jones P, et al. COPD: the patient perspecive. InternationalJournal of COPD 2016; 11: 13-20.

2. Miravitlles M, et al. The efficacy of aclidinium/formoterol on lung function and symptoms in patientswith COPD categorized by symptom status:a pooled analysis. International Journal of COPD2016; 11: 2041-2053.