Respi4Doctors is een digitaal platform waarop AstraZeneca informatie en diensten omtrent de behandeling van respiratoire aandoeningen aanbiedt.

The paradoxes of asthma management: time for a new approach?

Despite progress in asthma management, several studies confirm that when symptoms worsen, most patients simply increase their use of SABA and are less likely to increase use of their controller medication.1

In a recent publication from O’Byrne et al. published in the European Respiratory Journal1, international experts hypothesize that this pattern of SABA over-reliance is attributable to several paradoxes in our treatment approach and advice, which are confusing to patients. In the interview below, Prof. Dupont from UZ Leuven shares his opinion on these paradoxes and potential pragmatic solutions.

1. O’Byrne et al. Eur Respir J 2017; 50: 1701103

  

Obv een artikel verschenen in ‘De Medische Referentie’*

De medische referentie: Slechts 50% van de astmapatiënten heeft een goede astmacontrole. Denkt u dat het te grote vertrouwen in de SABA-behandeling en het te beperkte gebruik van de onderhoudsbehandeling één van de redenen kan zijn voor het falen van een optimale astmacontrole?
 
Professor Lieven Dupont: Het te sterke vertrouwen in de SABA-behandeling is volgens mij zeker een reden, maar het is volgens mij niet de belangrijkste reden. De doorslaggevende reden voor de stagnatie van de astmacontrole is de perceptie van de patiënt over de astmacontrole. Een heel groot deel van de astmapatiënten is op de een of andere wijze tevreden met een laag niveau van astmacontrole. In de dagelijkse praktijk aanvaarden sommige patiënten een deel van de astmasymptomen, zelfs wanneer deze symptomen hun levenskwaliteit aantasten. Ik wil niet te pessimistisch klinken want we kenden de voorbije 20 jaar ook een opmerkelijke vooruitgang. Het aantal patiënten met een acute astma-aanval die zich op een spoedgevallendienst aanmelden, is immers op een spectaculaire wijze gedaald.
 
De medische referentie: Een recente publicatie die verscheen in de ‘European Respiratory Journal’ stelt dat het te grote vertrouwen in de SABA-behandeling leidttot paradoxen bij de therapeutische aanpak van astma. Wat is uw visie hierop?
 
Professor Lieven Dupont: De beschreven paradoxen zijn vooral geassocieerd met de huidige behandelingsrichtlijnen. De richtlijnen bevelen opeenvolgende behandelingsstappen aan, startend met een SABA-behandeling, dan een ICS-behandeling en vervolgens de combinatie van een ICS- en LABA-behandeling. Deze aanbevelingen bestaan al geruime tijd, maar zijn niet langer relevant. In de praktijk starten we reeds relatief vroeg met een ICS/LABA-combinatie en vervolgens drijven we de dosis op. Patiënten met mild en matig astma moeten goed geïnformeerd worden. Ze moeten niet alleen beseffen dat astma een chronische aandoening is die niet genezen kan worden, maar ook dat een onderhoudsbehandeling absoluut nodig is en dat accidentele astmasymptomen zo min mogelijk mogen optreden en optimaal moeten behandeld worden.
 
De medische referentie: Een alternatieve behandelingsstrategie bij patiënten met lichte astma en met niet zo frequente symptomen zou kunnen bestaan uit ‘ICS/snelwerkend LABA’ als een noodtherapiein de plaats van een SABA-behandeling. Kan deze aanpak een oplossing zijn voor de paradoxen?
 
Professor Lieven Dupont: In enkele klinische studies werd aangetoond dat een ‘ICS/snelwerkend LABA’-behandeling in één inhalator met een goed resultaat kan gebruikt worden als een noodbehandeling – met andere woorden tijdens een crisis – bij patiënten met licht astma. Ik vind deze aanpak alvast een goede oplossing en gebruik deze al geruime tijd in de klinische praktijk. In de dagelijkse praktijk gebruiken we soms de ‘ICS/formoterol’-combinatie als een noodbehandeling bij patiënten met mild tot matig astma bij wie de therapietrouw van de onderhoudsbehandeling niet optimaal is. De richtlijnen – als ze op een dag veranderen – volgen hier in feite een dagelijkse realiteit. Persoonlijk vind ik dat deze aanpak reeds enkele jaren geleden al in de richtlijnen had mogen worden opgenomen.
 
De medische referentie: Zou de therapeutische aanpak waarbij de ‘ICS/formoterol’-combinatie zowel als onderhoudsen noodbehandeling wordt gebruikt, op termijn het gebruik van de SABA-behandeling als monotherapie totaal kunnen vervangen?
 
Professor Lieven Dupont: In sommige specifieke situaties waar een zeer ernstige bronchoconstrictie aanwezig is of voorkomen moet worden, heeft salbutamol (Ventolin®) in vergelijking met de ‘ICS/formoterol’-combinatie een verschillend effect. Atleten met astma die een zware inspanning leveren waardoor een zeer ernstige bronchoconstrictie uitgelokt wordt, rapporteren soms dat ze het effect van salbutamol verkiezen boven de ‘ICS/formoterol’-combinatie. Bij het overgrote deel van de patiënten met licht astma zou het evenwel een goede optie kunnen zijn om een ‘ICS/formoterol’-combinatie als noodmedicatie te gebruiken in de plaats van een SABA-therapie alleen. Persoonlijk denk ik dat deze aanpak nog onvoldoende gekend is door de huisarts en bijkomende inspanningen zullen nodig zijn om deze aanpak bij meer gezondheidswerkers en astmapatiënten te introduceren.


* De Medische Referentie, Dec 2018/Jan 2019

NS ID XL-0613-RD12/2018-LB Local code 1370